brief aan een architect


let wel mijn vriend,
vertrouw maar bouw niet roekeloos
want ieder huis
bevat het koken en het dromen
het tobben en het foppen,
het rijmen en beminnen

in ieder huis
zit de gedachte van een ander huis
zeg maar een ander en een fraaier huis
en ook bevat het soms
(al moet je wel goed zoeken,

al geeft het zich alleen na jaren prijs)
toch dient gezegd,
dat ieder huis het instorten bevat.
wanneer je van het dak wilt

vallen, is het derhalve wenselijk
dat enkel en alleen te doen
nadat het huis finaal is ingestort.


luuk gruwez